Lịch sử hình thành

23/09/2019

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

 

 

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

Được thành lập từ ngày 31/01/1989, tiền thân của Công ty CP Phát triển và Dịch vụ nhà Bến Thành là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước - Công ty Phát triển và Dịch vụ Nhà Quận 1. Trong quá trình hoạt động, Công ty Phát triển và Dịch vụ Nhà Quận 1 không ngừng phát triển cho đến năm 1992, theo Nghị định 388 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ, Công ty được thành lập lại theo Quyết định số 138/QĐ-UB ngày 26/11/1992 của UBND TP. Hồ Chí Minh. Đến năm 1997, theo Quyết định số 7448/QĐ-UB-KT ngày 26/12/1997 của UBND thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập Tổng Công ty Bến Thành (trên cơ sở hợp nhất 10 DNNN thuộc UBND Quận 1) Công ty trở thành Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Bến Thành.

Ngày 10/07/2010, Công ty Phát triển và Dịch vụ Nhà Quận 1 được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành theo Quyết định số 3065/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh. Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành là Công con của Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con, Công ty được xếp hạng II theo Quyết định số 4463/QĐ-UBND ngày 21/09/2011 của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 30/9/2015, Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành chính thức chuyển đổi hình thức hoạt động từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần với tên gọi mới là CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ NHÀ BẾN THÀNH, theo Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 15/05/2015 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành thành công ty cổ phần, trong đó vốn nhà nước chiếm 49% vốn điều lệ Công ty.

Hoạt động kinh doanh của Công ty CP Phát triển và Dịch vụ nhà Bến Thành đa dạng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quản lý và khai thác cho thuê văn phòng, nhà ở, hợp tác kinh doanh.

Công ty CP Phát triển và Dịch vụ nhà Bến Thành đã tham gia góp vốn với các Đơn vị thuộc hệ thống Tổng Công ty Bến Thành trong các dự án tiềm năng và sẵn sàng liên doanh, liên kết với các Doanh nghiệp trong và ngoài hệ thống để triển khai các dự án đầu tư, khai thác dịch vụ trong giai đoạn sắp tới.

Tháng 8/2016 Công ty CP Phát triển và Dịch vụ nhà Bến Thành đã được BV (Bureau Veritas Việt Nam) cấp chứng nhận công nhận là đơn vị có hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

 Công ty CP Phát triển và Dịch vụ nhà Bến Thành đã và đang phát triển thương hiệu vững mạnh, mở rộng quy mô hoạt động trên hầu hết các lĩnh vực kinh doanh bất động sản, dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. 

Bài viết liên quan
back_to_top
Zalo