Làm việc 08h00 : 17h00
benthanhhouse@hcm.vnn.vn
(84.8)3.8296577

Trang chủ

Đại hội cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thành lập

- Ngày 18/09/2015, Đại hội đồng cổ thành lập Công ty Cổ phần Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành được diễn ra tại Toà nhà Han Nam số 65 Nguyễn Du, Phường Bến Nghé, Quận 1.
- Đại hội đã thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Phát triển và Dịch vụ Nhà Bến Thành, bổ sung Điều lệ đã thống nhất tại Đại hội.
- Đại hội đã bầu các ông bà sau vào Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2018:
1. Thành viên Hội đồng quản trị:
- Ông Nguyễn Gia Vinh
- Ông Bùi Thành Nhơn
- Ông Định Khánh Nam
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh
- Ông Lê Văn Hưng
Ông Nguyễn Bình Minh - Tổng Giám Đốc BenThanh Group tặng hoa chúc mừng Thành viên Hội đồng Quản trị
2. Thành viên Ban kiểm soát:
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi
- Ông Lâm Phước Lộc
- Bà Đoàn Thị Minh Trang
Thành viên Ban Kiểm Soát ra mắt tại Đại hội
- Hội đồng quản trị bầu Ông Nguyễn Gia Vinh làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Ông Bùi Thành Nhơn làm phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị; thống nhất bổ nhiệm ông Đinh Khánh Nam là Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Trần Uyên Thư làm Phó Tổng Giám đốc, Bà Nguyễn Thị Hạnh làm Kế toán trưởng, Ông Nguyễn Hiếu Hoà Khánh làm thư ký Hội đồng Quản trị.
- Ban kiểm soát bầu Bà Nguyễn Thị Ngọc Chi làm Trưởng Ban kiểm soát.
- Ngoài ra Đại hội còn thông qua các vấn đề quan trọng khác như Định hướng sản xuất kinh doanh; Chế độ thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 ...