Làm việc 08h00 : 17h00
benthanhhouse@hcm.vnn.vn
(84.8)3.8296577

Trang chủ

Giới thiệu

Quá trình phát triển

1. Quá trình phát triển và mục tiêu cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành:

1.1.Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp

Tiền thân của Công ty TNHH MTV PTN Bến Thành là Công ty Phát triển và Dịch vụ Nhà Quận 1. Năm 1992, Công ty PT và DV nhà Q1 được thành lập lại theo Quyết định số 138/QĐ-UB ngày 26/11/1992 của UBND TP. Hồ Chí Minh. Đến năm 1997, Công ty PT và DV nhà Q1 trở thành Công ty thành viên hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty Bến Thành.
Năm 2010, Công ty Phát triển và Dịch vụ Nhà Quận 1 được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Phát triển Nhà Bến Thành theo Quyết định số 3065/QĐ-UBND ngày 10/01/2010 của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh.
Trong quá trình hoạt động, Công ty đã đạt đạt được một thành tựu chính sau:
- Tập thể lao động xuất sắc các năm 2008, 2009, 2010 và 2011 do UBND TP.HCM công nhận.
- Bằng khen của UBND TP.HCM công nhận có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hai năm 2009-2010, góp phần tích cực vào phong trào thi đua của Thành phố..
- Tập thể lao động tiên tiến các năm 2012, 2013 và 2014 do TCT BenThanh - TNHH MTV công nhận.

1.2.Mục tiêu Cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành bao gồm:

  • Chuyển hình thức sở hữu 100% vốn nhà nước thành hình thức đa sở hữu nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty hiện nay và trong tương lai;
  • Huy động vốn nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp, của cá nhân và các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước để đầu tư phát triển doanh nghiệp;
  • Tạo động lực thúc đẩy công tác điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập của người lao động, của cổ đông và góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước;
  • Nâng cao trách nhiệm và quyền lợi của người lao động, từ đó nâng cao năng suất lao động, bộ máy quản lý sẽ được thiết lập lại một cách chỉnh chu và cơ cấu gọn nhẹ hơn, giúp tiết kiệm tối đa chi phí và nâng cao lợi nhuận.
2. Kết quả thực hiện Đề án cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành:
Thực hiện theo Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 15/05/2015 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Phương án Cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Phát triển nhà Bến Thành thành công ty cổ phần, Công ty đã tiến hành bán cổ phần lần đầu cho các nhà đầu tư bên ngoài, nhà đầu tư chiến lược và người lao động trong Công ty. Việc bán cổ phần hiện nay đã hoàn tất với kết quả như sau:
Tổng vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng (tương ứng 8.000.000 cổ phần)
Trong đó, cơ cấu nắm giữ như sau:
  • Nhà nước:                                                              49,00% vốn điều lệ
  • CBCNV:                                                                     0,37% vốn điều lệ
  • Nhà đầu tư chiến lược:                                        25,00% vốn điều lệ
  • Các cổ đông khác:                                                 25,63% vốn điều lệ
Ngày 18/09/2015, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thành lập Cty CP PT và DV nhà Bến Thành.